Strategisk turisme

De næste 10 – 15 år forventes væksten i turismen i verden at vokse fra over en  til mere end to mia. mennesker. Europa står stærkt som rejsemål. Virksomheder, byer og destinationer i Danmark har gode muligheder for at tappe ind i denne vækst.

Turisme kan bruges som et strategisk værktøj til at skabe værdi langt ud over turismen selv. Eksempelvis som løftestang for byudvikling og -fornyelse, nyt liv og bosætning i f.eks. kyst- og naturdestinationer, vækstmotor for kulturinsinstitutioner, værktøj til at skabe internationale flyforbindelser, skabelse af internationale netværk for forsknings- og videnvirksomheder samt tiltrækning af investeringer, talent, branding, markedsføring og eksport.

Om disse og mange andre muligheder for at bruge turismen som et strategisk værktøj rådgiver jeg bl.a.:

Byer, der vil have analyseret deres turisme potentialer og have dem omsat til virkelighed, bl.a. ved at udvikle strategier og projekter og engagere investorer, og forretningsudviklere.

Virksomheder, der helt eller delvist lever af turisme med at vurdere, om de kan få mere ud af partnerskaber med fonde, offentlige aktører og andre.

Fonde og erhvervsfremme aktører med at udvikle værktøjer og økosystemer, som kan udvikle markedet for turismeinvesteringer og innovation til gavn for samfundsmæssig udvikling og vækst.

Organisationer internationalt og i Danmark med at formulere politikker, ofte baseret på globale trends og best practice.

Jeg har blandt andet ydet rådgivning til Dansk Kyst- og Naturturisme, Realdania, VisitAarhus, Region Hovedstaden, Varde Kommune, Ringkjøbing – Skjern Kommune, Syddjurs Kommune, Lolland Kommune, Business Region Esbjerg, Business Region Aarhus, By- og Havn, Den Blå Planet, Dansk Erhverv, OECD.

Læs mere om hvordan jeg kan hjælpe jer her.

"Strategisk turisme bruger turisme som middel - ikke som mål"